+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Căn cứ vào Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, thời hạn nộp các loại tờ khai thuế như sau :

 
Các loại thuế Theo tháng Theo quý Theo năm Theo từng lần phát sinh
Thuế GTGT Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo    
Thuế TNCN Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế  
Thuế TNDN     Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm  
Thuế môn bài     chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (ngày 30/1 hàng năm)  
Thuế nhà thầu       Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế
Thuế khoán     Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề   
 Căn cứ Điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2020  thì :

 "Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau."
 
Về tiêu chí xác định đối tượng kê khai thuế GTGT và TNCN theo tháng hay quý, xem thêm Tại đây

-----------------------------------------------------------------
Quý khách cần thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN NOW 
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0316268356 | Tel: 028 2269 1357
 

Tin Khác