+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Tên văn bản: Công văn 1736/CTBNI-TTHT Ngày hiệu lực: 6/6/2022 Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh

Khoản chi tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài sẽ được coi là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Trường hợp con của NLĐ theo học tại trường học hoạt động theo phương thức tổ chức phi lợi nhuận, khoản thu học phí không có hóa đơn mà chỉ có biên lai thu tiền. Nếu biên lai có đầy đủ thông tin (tên, địa chỉ, MST công ty, nội dung thu, số tiền thu) cùng với chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì vẫn được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Tin Khác