+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Các điều chủ doanh nghiệp cần biết trước khi khởi nghiệp để hạn chế những rủi ro pháp lý không cần thiết. Sau khi thành lập, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục pháp lý như sau

STT

Cơ quan xử lý

Nội dung

Thời hạn

Mức phạt

Cơ sở pháp lý

1

Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Đăng ký mẫu dấu

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập cty

Chỉ được sử dụng sau khi đã đăng ký và công bố

Luật DN 2014

2

Đăng ký tài khoản ngân hàng
(thông báo thay đổi thông tin khi co phát sinh)

10 ngày kể từ ngày được cấp tài khoản NH

- Chậm từ 1 đến 10 ngày : cảnh cáo
- Chậm từ 10 ngày đến 30 ngày : phạt 700k, nếu có tình tiết giảm nhẹ phạt >400k, nếu có tình tiết tăng nặng phạt <1tr
- Chậm trên 30 ngày : phạt 1,4tr, nếu có tình tiết giảm nhẹ phạt >800k, nếu có tình tiết tăng nặng phạt <2tr

Điều 7, Thông tư 166/2013/TT-BTC

3

Chuẩn bị bảng hiệu và hợp đồng thuê nhà để NQL thuế trực tiếp xuống kiểm tra

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập cty

- Từ 10tr - 15tr

Điều 66, NĐ 158/2013/NĐ-CP

4

Thuế

Đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu

10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp GCNĐKKD

- Chậm từ 1 đến 10 ngày : cảnh cáo
- Chậm từ 10 ngày đến 30 ngày : phạt 700k, nếu có tình tiết giảm nhẹ phạt >400k, nếu có tình tiết tăng nặng phạt <1tr
- Chậm trên 30 ngày : phạt 1,4tr, nếu có tình tiết giảm nhẹ phạt >800k, nếu có tình tiết tăng nặng phạt <2tr

- Điều 33, Luật QL thuế số 38/2019/QH14
- Điều 7, Thông tư 166/2013/TT-BTC

5

Đăng ký mã số thuế nhà thầu (nếu có)

- Ngày phát sinh nghĩa vụ khấu trừ thuế
- Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

- Chậm từ 1 đến 5 ngày : cảnh cáo
- Chậm từ 1 đến 10 ngày : 700k (400k-1tr)
- Chậm từ 10 đến 20 ngày : 1.4tr (800k-2tr)
- Chậm từ 20 đến 30 ngày : 2.1tr (1.2tr-3tr)
- Chậm từ 30 đến 40 ngày : 2.8tr (1.6tr - 4tr)
- Chậm từ 40 đến 90 ngày : 3.5tr (2tr - 5tr)

- Điều 6, Thông tư 95/2016/TT-BTC
- TT 103/2014/TT-BTC
- Điều 9, TT166/TT-BTC

6

Kê khai và Nộp thuế môn bài

- DN thành lập sau ngày 25/02/2020 được miễn thuế 1 năm
- Những năm sau, chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm

- Phạt chậm nộp tờ khai : tính theo ngày (400k-5tr)
- Phạt tiền chậm nộp : 0.03% / ngày * số tiền chậm nộp

- NĐ 22/2020/NĐ-CP
- TT 166/2013/TT-BTC

7

Đăng ký phát hành hóa đơn

02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn

- Phạt 6tr : ko thông báo phát hành HĐ có gắn với các Hđơn đã được kê khai,nộp thuế đủ
- Phạt từ 6tr - 18tr : ko thông báo phát hành HĐ có gắn với các Hdon chưa được kê khai
- Phạt từ 2tr-4tr : nếu thông báo phát hành Hđ ko đầy đủ nội dung , ko niêm yết đúng nơi quy định

Điều 1, TT 176/2016/TT-BTC

8

Mua token

 

 

 

9

Đăng ký nộp thuế điện tử

 

 

 

10

Đăng ký mã số thuế cá nhân

 

 

 

11

Phòng Lao động

Khai trình việc sử dụng lao động

30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động

Từ 1tr đến 3tr

Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

12

Lập sổ quản lý lao động

30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động

Từ 1tr đến 3tr

Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

13

- Ban hành nội quy lao động và công bố rộng rãi cho nhân viên được biết .
- Đăng ký nội quy LĐ với cơ quan QL NN về lao động cấp tỉnh

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy LĐ, cty phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy LĐ

- Phạt từ 500k đến 1tr : ko công khai và niêm yết nội quy LĐ đúng nơi quy định
- Phạt từ 5tr đến 10tr : ko có nội quy LĐ khi sử dụng từ 10 LĐ trở lên ; sử dụng nội quy ko đăng ký với cơ quan QL NN; sử dụng nội quy LĐ hết hiệu lực
- Phạt từ 10tr đến 15tr : xử ký kỷ luật LĐ ko có nêu trong nội quy LĐ

NĐ 95/2013/NĐ-CP
NĐ 88/2015/NĐ-CP

14

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Trước ngày 25 tháng 05 và ngày 25 tháng 11

Từ 1tr đến 3tr

Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

15

Xây dựng và đăng ký thang bảng lương
(Dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang bảng lương cho Phòng Lao động, nhưng vẫn phải lưu tại DN)

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

Từ 2tr đến 5tr

Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

16

BHXH

Đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu

30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc HĐ làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng

- Từ 12%-15% : nếu chậm nộp BH và đóng ko đúng mức quy định
- Từ 18% - 20% nhưng ko quá 75tr : nếu ko đóng
- Từ 50tr - 75tr : nếu trốn đóng (trừ trường hợp trị truy cứu hình sự)

Điều 38 Nghị định 28/2020/HĐ-CP

17

Đóng bảo hiểm bắt buộc

Ngày cuối cùng mỗi tháng

- Tính lãi chậm nộp, ko đóng, trốn đóng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên : lãi tính bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề
- Tính lãi chậm nộp, ko đóng, trốn đóng BHYT từ 30 ngày trở lên : lãi = 2 lần mức lãi suất thị trường liên NH kỳ hạn 09 tháng

QĐ 60/2015/QĐ-TTg

18

Liên hệ Liên đoàn lao động cấp trên để nộp kinh phí công đoàn

 

- Từ 12% - 15% : nếu chậm đóng, đóng ko đủ
- Từ 18% - 20% nhưng ko quá 75tr : nếu ko tham gia đóng

Điều 37 Nghị Định 28/2020/NĐ-CP

19

Công đoàn

Thành lập công đoàn cấp cở sở khi có ít nhất 5 NLD đồng ý tự nguyện gia nhập công đoàn

 

 

 

 

 


Cần thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ

 

 


CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN NOW

 

L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0316268356 | Tel: 028 2269 1357

 

Tin Khác