+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Căn cứ thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

1.    ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ :
 
Là cá nhân, nhóm cá nhân cư trú tại Việt Nam, hộ gia đình hoạt động trong các lĩnh vực sau và có doanh thu phát sinh trên 100 triệu đồng một năm:
 
a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật
b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp
c) Hợp tác kinh doanh với tổ chức
d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính
 
2.    PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
  
 PP tính thuế
 Đối tượng áp dụng
Thuế khoán
Cá nhân có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khác
Thuế theo từng lần phát sinh
- Cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu ngoài lãnh thổ Việt Nam;
- Cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;
- Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.
Thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản
- Cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú;
- Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển;
- Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.
Thuế đối với hoạt động đại lý hưởng hoa hồng đúng giá, đại lý bảo hiểm và bán hàng đa cấp
Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo hình thức đại lý bán đúng giá.
Lưu ý : Mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch.

3.    
CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Rectangle: Rounded Corners: Thuế GTGT = DT tính thuế GTGT * Thuế suất thuế GTGT
Thuế TNCN = DT tính thuế TNCN * Thuế suất thuế TNCN
                           
 
Trong đó:
·         Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là : là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
·         Thuế suất thuế GTGT và thuế suất thuế TNCN được quy định như sau :
 

 STT
 
Danh mục ngành nghề

Tỷ lệ % tính thuế GTGT
 
Thuế suất thuế TNCN
 
1.
 
Phân phối, cung cấp hàng hóa
 
 
- Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng).
 
1%
 
0,5%
 
2.
 
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu
 
 
- Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; hoạt động cung cấp cả cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và/hoặc các phương tiện giải trí. Hoạt động lưu trú không bao gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn được coi như cơ sở thường trú như cho thuê căn hộ hàng tháng hoặc hàng năm được phân loại trong ngành bất động sản theo quy định của pháp luật về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán vé, trông giữ phương tiện;
- Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện;
- Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý;
- Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan;
- Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông;
- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;
- Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game;
- Dịch vụ may đo, giặt là; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
- Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;
- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản;
- Các dịch vụ khác;
- Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).
 
5%
 
2%
- Cho thuê tài sản gồm:
+ Cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú
+ Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển.
+ Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ
 
5%
 
5%
- Làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp
 
-
 
5%
 
3.
 
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu
 
 
- Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa;
- Khai thác, chế biến khoáng sản;
- Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách;
- Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ kèm theo bán sản phẩm;
- Dịch vụ ăn uống;
- Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;
- Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).
 
3%
 
1,5%
 
4.
 
Hoạt động kinh doanh khác
 
 
- Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất GTGT 5%;
 
2%
 
1%
- Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;
- Các hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1, 2, 3 nêu trên.
- Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT.
 
-
 
4.    THỜI HẠN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ
 
 PP tính thuế
 Thời hạn kê khai
 Thời hạn nộp thuế
Thuế khoán
Từ ngày 20/11 đến ngày 05/12 hàng năm
Trước ngày 15/12 hàng năm
Thuế theo từng lần phát sinh
chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh doanh thu tính thuế
là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản
-    Khai theo kỳ hạn thanh toán: chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê
-    Hoặc khai 1 lần theo năm : chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch
là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Thuế đối với hoạt động đại lý hưởng hoa hồng đúng giá, đại lý bảo hiểm và bán hàng đa cấp
1/ Nếu tổ chức khai thay :
 
-  Khai thuế tháng : chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
 
-   Khai thuế quý : chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
2/ Nếu cá nhân tự khai :
Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch
là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế


Cần thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ
 
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN NOW 
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0316268356 | Tel: 028 2269 1357

Tin Khác