+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Doanh nghiệp khi xuất kho hàng hóa do mình tự sản xuất sang làm tài sản cố định có cần lập hóa đơn GTGT không?

 Cơ sớ pháp lý :

   - Căn cứ Điều 3, khoản 2 – Thông tư 119/2014/TT_BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.”

Như vậy, khi doanh nghiệp tự sản xuất, xây dựng và kết chuyển tài sản cố định vào phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh thì không phải lập hóa đơn GTGT.

*Ví dụ 1: Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thị đơn vị A không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 sản phẩm quạt điện này.

*Ví dụ 2: Công ty cổ phần P tự xây dựng nhà nghỉ giữa ca cho công nhân ở trong khu vực sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần P không có đơn vị, tổ, đội trực thuộc thực hiện hoạt động xây dựng này. Khi hoàn thành, nghiệm thu nhà nghỉ giữa ca, Công ty cổ phần P không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nhà nghỉ giữa ca được kê khai, khấu trừ theo quy định.
 

Cần thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ
  
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN NOW 
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0316268356 | Tel: 028 2269 1357
 

Tin Khác