+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

 

-       Hỗ trợ tư vấn và xây dựng thang bảng lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động;

 

-       Hỗ trợ tính lương, tính thuế thu nhập cá nhân và kê khai các loại bảo hiểm liên quan đến lương hàng tháng;

 

-       Hỗ trợ đăng ký cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú, gia hạn visa cho chuyên gia nước ngoài…