+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc năm 2020 như thế nào?

 
 
 Cơ sở pháp lý:

 
- Trước ngày 01/07/2020: Căn cứ Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:
 
+   Mức giảm trừ cho bản thân: được giảm 9.000.000 đồng/tháng
 
+   Mức giảm trừ cho người phụ thuộc: được giảm 3.600.000 đồng/tháng
 
 
- Từ ngày 01/07/2020 trở đi: Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC; Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, Công văn 801/TCT-TNCN và Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 quy định về việc giảm trừ gia cảnh như sau:
   
        +   
Mức giảm trừ cho bản thân: được giảm 11.000.000 đồng/tháng

     +   Mức giảm trừ cho người phụ thuộc: được giảm 4.400.000 đồng/tháng


11111--1-.png 
Lưu ý:
 
Khi kê khai thuế và tạm nộp thuế TNCN từ kỳ tháng 7/2020 (Nếu DN kê khai theo tháng) hoặc từ kỳ khai thuế quý 3/2020 (Nếu DN kê khai theo Qúy) thì áp dụng mức giảm trừ mới như trên. Nhưng đến khi Quyết toán thuế TNCN cuối năm thì được tính lại theo mức giảm trừ mới.
 
 
Vậy người phụ thuộc bao gồm những ai? Các giấy tờ, thủ tục cần thiết nào để đăng ký người phụ thuộc?
 
Người phụ thuộc bao gồm:

  • Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng,
  • Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.
  • Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp
  • Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng : Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột
  • Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
 

Lưu ý
:
Cá nhân được tính là người phụ thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:
 
-    Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
  • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
-   Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng tronG năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

-   Người khuyết tật, không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)Các giấy tờ, thủ tục cần thiết để đăng ký người phụ thuộc:

-   Văn bản ủy quyền (Người lao động đăng ký người phụ thuộc thông qua cơ quan chi trả thu nhập).

-   Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (Người lao động đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế)

-   Giấy tờ của người phụ thuộc:

  • Đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân. (bản sao không yêu cầu chứng thực).
  • Đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi: Giấy khai sinh.
  • Đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh (bản sao không yêu cầu chứng thực).
 
Cần thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN NOW

L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
MST: 
0316268356 | Tel: 028 2269 1357

Tin Khác