+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Căn cứ thông tư 92/2015/TT-BTC – Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân cư trú có hoạt động cho thuê tài sản

 1/ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG :
a/ Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.
 
 doanh thu phát sinh trong năm từ 100 triệu đồng trở lên
b/ Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu làm căn cứ để xác định cá nhân có thuộc diện phải kê khai và nộp thuế hay không là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.
Ví dụ : Bà C ký hợp đồng cho thuê nhà trong 02 năm - tính theo 12 tháng liên tục - với thời gian cho thuê là từ tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 9 năm 2017, tiền thuê là 10 triệu đồng/tháng và được trả 1 lần. Như vậy, doanh thu tính thuế và thuế phải nộp đối với doanh thu trả tiền một lần từ hoạt động cho thuê nhà của Bà C xác định như sau:
Năm 2015, Bà C cho thuê nhà 03 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12) với doanh thu cho thuê là: 03 tháng x 10 triệu đồng = 30 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2015 Bà C không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.
Năm 2016, Bà C cho thuê nhà 12 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 12), với doanh thu cho thuê là: 12 tháng x 10 triệu đồng = 120 triệu đồng (> 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2016 Bà C phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.
Năm 2017, Bà C cho thuê nhà 09 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 9), với doanh thu từ hoạt động cho thuê là: 09 tháng x 10 triệu đồng = 90 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2017 Bà C không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.
c/ Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.
2/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ :

 
                                            
 

Trong đó :
·         Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
·         Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
·         Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
 

3/ THỜI HẠN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ :
Cá nhân có phát sinh hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế;
Hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuê tài sản khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê nộp thuế thay.
Cụ thể như sau :
 
Cá nhân tự khai thuế
Ủy quyền cho tổ chức khai thay
Nguyên tắc khai thuế
-   Có thể lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm
 
-   Khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.
 
-   Trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và phải đóng dấu của tổ chức theo quy định.
-   Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân cho thuê tài sản.
Hồ sơ khai thuế
- Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
- Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
- Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
 
-   Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật
Nơi nộp hồ sơ khai thuế
Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê
Thời hạn khai thuế
-Nếu khai thuế theo kỳ hạn thanh toán:  chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
-Nếu khai thuế 1 lần theo năm : chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Thời hạn nộp thuế
là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Cần thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ
 
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN NOW 
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tin Khác