+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Công ty TNHH Kế toán NOW (NOW) là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về
kế toán, thuế và tư vấn.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Dịch vụ tư vấn

Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn: Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, quản trị rủi ro, tư vấn đầu tư, tư vấn thành lập doanh nghiệp ...

Dịch vụ nhân sự

NOW cung cấp các dịch vụ liên quan đến bộ phận nhân sự cho khách hàng. Hỗ trợ tư vấn và xây dựng thang bảng lương; Hỗ trợ tính lương, tính thuế thu nhập cá nhân; Hỗ trợ đăng ký cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú, gia hạn visa cho chuyên gia nước ngoài…

Dịch vụ kế toán

Các dịch vụ về kế toán mà NOW đang cung cấp rất đa dạng, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp ...

Dịch vụ về Thuế

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các cơ quan thuế cũng như cam kết cung cấp các dịch vụ mang lại lợi ích tối ưu cho doanh nghiệp, NOW hiện đang cung cấp những dịch vụ liên quan đến thuế ...