+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Để trả lời công văn số 02/23 ngày 25/12/2023 của Công ty TNHH JS AUTOMOTIVE VINA về việc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với chi phí bồi thường hàng lỗi hỏng, về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Phú Thọ có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính, trường hợp Công ty có ký hợp đồng cung cấp dây cáp điện, modun cho Công ty nước ngoài, trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa hai bên có phát sinh khoản chi phí bồi thường liên quan đến sản phẩm đã được lắp đặt và đã được thoả thuận trong các văn bản ký kết giữa hai bên thì, Các khoản tiền bồi thường theo hợp đồng Công ty phải trả cho khách hàng nước ngoài được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu các khoản chi phí này đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính.  
*******************
Cần nhận đầy đủ nội dung các công văn trên, hoặc trao đổi thêm bất kỳ nội dung nào khác, quý vị có thể liên hệ tới chúng tôi (miễn phí):
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN NOW
15 Hoàng Hoa Thám, Phường 06, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: now@now.ac.vn | Tel: 028 2269 1357
 

Tin Khác